Abstinovat

Význam: dodržovat abstinenci

Další cizí slova

Gotisovat

napodobovat gotický sloh

Bordeaux [bordó]

1. druh vína; 2. tmavočervená barva

Manicheizmus

asketické náboženské staroperské učení

Galvanometr

přístroj k měření malého stejnosměrného proudu nebo napětí

Fólie

tenké kovové, plastové nebo papírové listy používané obv. jako obalový materiál

Odaliska

otrokyně v harému sloužící sultánovým ženám