Abstinovat

Význam: dodržovat abstinenci

Další cizí slova

Provizorium

prozatímní stav, dočasné opatření; předpokládaně přechodný stav

Sensítivní

vysoce citlivý, vnímavý

Hepatikum

prostředek užívaný v léčbě jaterních chorob

Theogonie

názory na původ, vznik, zrození bohů, světa

Betel

tropická rostlina; směs betelových listů s dalšími přísadami, sloužící ke žvýkání

Inkrece

předávání výměšků (hormonů) žlázami s vnitřní sekrecí přímo do krevního oběhu