Abstinovat

Význam: dodržovat abstinenci

Další cizí slova

Pasus

odstavec, úsek textu, pasáž

Diárium

kalendář s rubrikami pro denní záznamy

Descendence

zpětná, sestupná posloupnost, vývojová linie

Semeiografie

nauka o notovém písmu

Hematofág

hmyz sající krev

Formalisace

metoda pronikání k obsahu uspořádáním tvaru (formy), např. použitím matematiky