Absurdita

Význam: protismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spornost, rozpornost lidské existence, absurdnost

Další cizí slova

Country [kantri]

1. země, kraj, venkov, půda; 2. country music

Celibát

bezženství, svobodný stav

Genotechnologie

postupy využívající kontrolované umělé genové změny

Kvaker

příslušník náboženské společnosti odmítající obřady a tradiční dogmatickou teologii

Sanitář

pomocný zdravotnický pracovník

Kentumový

patřící do základní skupiny indoevropských jazyků s charakteristickým vývojem tří linií velár odlišným od vývoje v jazycích satemových