Absurdní

Význam: nesmyslný; nevhodný; hloupý

Další cizí slova

Kategorie

skupina nebo třída jevů určitého třídicího hlediska; úroveň v hierarchické klasifikační stupnici; základní a nejobecnější pojem vědy

Dorsální

hřbetní, zadní, patřící zádům, obrácený k zádům, ležící u zad

Papyrologie

věda studující staré texty (psané zejm. na papyrech)

Emigrace

1. vystěhovalectví; 2. vyhnanství, vynucený pobyt v cizině; 3. emigranti jako celek

Pastorela

hudební skladba s pastýřským námětem, vánoční koleda

Emballage

ambaláž