Adjektivum

Význam: přídavné jméno

Další cizí slova

Gruntunk

úklid

Retardace

opožďování, zvolňování, zpomalování; zaostávání, opožděný vývoj

Commodo [komodo]

volně, zvolna, pohodlně

Westwerk [vestverk]

západní budova, věžovitá stavba západní části křesťanského kostela

Patronymikon

jméno odvozené od otcova jména, od zaměstnání otce nebo jiného mužského předka

Dermoid

nádorovitý útvar v kůži, cysta