Adjektivum

Význam: přídavné jméno

Další cizí slova

Mandant

příkazce, zmocnitel; osoba, která vydala příkaz, pověření k obstarání určité záležitosti, k zastupování

Perigon

okvětí

Fosilie

zkamenělina, petrefakt

Adventista

člen křesťanského společenství zdůrazňujícího očekávání druhého příchodu Ježíše Krista na svět

Pantheon

všem bohům; kruhový chrám zasvěcený všem bohům soubor bohů jednoho náboženství; budova určená k pohřbívání nejvýznamnějších příslušníků národa

Flauš

vlněná látka s dlouhým, na líci česaným vlasem