Adjektivum

Význam: přídavné jméno

Další cizí slova

Polemizovat

vést polemiku, diskutovat

Tokáta

hudební skladba volné formy pro klávesové nástroje

Funktor

operátor logické operace, např. logické spojky

Karcinom

zhoubný nádor, rakovina

Isotermie

jev, kdy v určité vrstvě atmosféry se teplota s přibývající výškou nemění

Histori magistra vitae

Hostorie, učitelka života