Abusus

Význam: nadměrné užívání,nadužívání, zneužívání

Další cizí slova

Juxtapozitum

nevlastní složenina, spřežka (pantáta)

Jubileum

výročí

Ataraktikum

druh utišujících léků; uvolňuje chorobné napětí, úzkost

Kryptogenní

nejasného původu

Show business

umělecký svět a podnikání v něm

Inflexe

ohýbání, ohyb, obrat