Abusus

Význam: nadměrné užívání,nadužívání, zneužívání

Další cizí slova

Intencionalita

zaměřenost vědomí na svět jako podmínka myšlení

Justice

spravedlnost, právní řád; soudní orgány a úřady; jejich činnost, soudnictví, justicie

Biogenese

jedna z hypotéz vzniku života na Zemi, vysvětluje vznik života zákonitým vývojem neživé hmoty

Kriticismus

skeptický přístup k obecným, dogmatickým pravdám; sklon kritizovat

Kontakt

dotyk, spojení, styk

Suverenita

svrchovanost, nezávislost, suverénnost; nejvyšší moc ve státě