Abusus

Význam: nadměrné užívání,nadužívání, zneužívání

Další cizí slova

Biskvit

1. sušenky,drobné pečivo, keksy; 2. porcelán bez glazury

Dendrometrie

nauka o zjišťování hmoty, věku a přírůstku stromů vzhledem k využití dřevní hmoty

Foeter alkohol

Přesnějí "foetor ex ore alcoholicus" znamená zápach z úst po alkoholu.

Polarita

protilehlost, protikladnost, různost v protilehlých koncích; dvojpólovost

Sideropenie

nedostatek železa v krvi

Aerofon

vzduchový hudební nástroj