Accelerando [ačelerando]

Význam: postupně zrychlovat, stále rychleji

Další cizí slova

Mimika

doprovázení projevu pohyby, gesty, výrazem tváře

Koloptosa

pokles příčného tračníku

Kneset

izraelský parlament

Kanonizace

svatořečení

Kreacionizmus

teorie o vzniku nebo vývoji člověka a živé přírody tvořivou silou

Neoliberalismus-

směr neoklasické ekonomie po 2. světové válce