Accelerando [ačelerando]

Význam: postupně zrychlovat, stále rychleji

Další cizí slova

Hemolysa

rozpad červených krvinek, při kterém se uvolňuje hemoglobin

Trichlorethylen

chlorovaný uhlovodík, rozpouštědlo, čisticí prostředek

Sartorije

zlá, hádavá žena

Venózní

žilní

Esprit

důvtip, duchaplnost, vtipnost

Abakus

1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů