Aceton

Význam: nejjednodušší keton, dimetylketon, rozpouštědlo

Další cizí slova

Flíglhorn

křídlovka

Subdominanta

hud. čtvrtý stupeň diatonické stupnice; na tomto tónu postavený akord

Emulze

disperzní soustava dvou těžce mísitelných kapalin

Nekonsekventní

bez závěru, bez možnosti východiska, bez souvislosti; od věci, bez vztahu k věci

Consul

konzul

Arondace

zaokrouhlování, scelování