Idem

Význam: totéž; knižní odkaz, odkazová zkratka id.

Další cizí slova

Impérium

velká říše

Gestický

pohybový

Vatelín

teplá řídká osnovní pletenina užívaná jako izolující vložka do kabátů

Gemule

rozmnožovací tělísko při nepohlavním rozmnožování hub

Sufosa

mechanický odnos jemnějšího materiálu z hornin, zemin nebo půdy podzemní vodou

Bantam

hmotnostní kategorie některých sportů, např. boxu, vzpírání