Achilovka

Význam: šlacha upínající se na kost patní, Achillova šlacha

Další cizí slova

Etažér

stojan, polička s přihrádkami

Somatotropin

růstový hormon

Fideismus

názor, že víra stojí nad rozumovým poznáním

Barokizace

dodávání barokního rázu,napodobování baroka

Foxteriér

lovecký pes, bílý s černými a hnědými znaky

Bustr

1. natáčivý transformátor, indukční regulátor; 2. startovací raketa; 3. oscilátor deformující a prodlužující zvuk kytary