Acidofilní

Význam: kyselomilný, žijící v kyselém prostředí; a. mléko mléko zkvašené bakteriemi mléčného kvašení

Další cizí slova

Vindra

nepatrný peníz

Holografický

1. psaný vlastní rukou; 2. týkající se holografie

Hydrometeor

jev v atmosféře tvořený vodními kapičkami nebo ledovými krystalky, např. srážky, rosa

Exkláva

území oddělené od celku a obklopené jiným územím, enkláva

Body-lotion [body loušn]

pleťová emulze, pleťová voda

Marinizmus

vyumělkovaný sloh barokní italské literatury