Acidofilní

Význam: kyselomilný, žijící v kyselém prostředí; a. mléko mléko zkvašené bakteriemi mléčného kvašení

Další cizí slova

Mononukleóza

druh virového infekčního onemocnění s horečkou a zduřením lymfatických uzlin

Flíglhorna

křídlovka

Zonální

pásmový, oblastní

Draft

1. pracovní verze textu, nejnižší kvalita tisku bodových tiskáren; 2. sport. výběr hráčů do profesionálních družstev, např ledního hokeje

Grafitizace

1. odplyňování uhlí; 2. přeměna organických látek na uhlík

Dekontaminace

odmoření, zbavení nečistot včetně choroboplodných zárodků, radioaktivních zplodin