Acidofilní

Význam: kyselomilný, žijící v kyselém prostředí; a. mléko mléko zkvašené bakteriemi mléčného kvašení

Další cizí slova

Splen-

první část složených slov mající význam slezina, slezinný

Vedutista

autor vedut

Nebulární

vzniklý z mlhoviny, mlhovinový

Agrese

napadení, ozbrojený vpád

Kometa

vlasatice, kosmické těleso tvořené jádrem s komou a chvostem

Renezance

obnovení, nový rozkvět; evropská epocha kulturního a duchovního rozvoje ve 14.-16. století