Acre

Význam: akr

Další cizí slova

Krystalomantie

věštění, předpovídání budoucnosti ze skleněné koule

Polyhistor

vzdělanec v mnoha oborech; všeobecný znalec

Metalisovaný

pokovovaný

Hemostasa

zástava krvácení

Hydrográd

vodní stav vyjádřený v procentech hydromodulu

Hotel

zařízení poskytující přechodné ubytování, obvykle dobré až špičkové úrovně