Acre

Význam: akr

Další cizí slova

Debelace

naprosté zničení nepřátelského státu

Al pari

shoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem, au pair

Fibrosa

zmnožení, zhuštění vaziva ve tkáni

Konvertovat

změnit, obrátit, přestoupit

Freetradismus [frítrejdyzmus]

hospodářská politika usilující o svobodu obchodu a nezasahování státu do mezinárodního obchodu

Aerobik

komplex intenzivních tělesných cvičení zatěžující oběhovou, srdeční a dýchací soustavu