Ad acta [ad akta]

Význam: ke spisům; odložit jako vyřízené

Další cizí slova

Unum necessarium

jediné potřebné

Face to face [fejs tb fejs]

tváří v tvář, přímý kontakt

Incizura

řez, mezera, zářez, rýha

Priorita

prvenství, prvotnost; časová předchůdnost, přednostní nárok, věc mající přednost

Torkret

stříkaný beton

Targúm

židovský nebo samaritánský překlad Bible do aramejštiny