Ad acta [ad akta]

Význam: ke spisům; odložit jako vyřízené

Další cizí slova

Certifikát

průkaz, osvědčení, potvrzení,ověření správnosti

Alveolus

dutinka, plicní sklípek; zubní lůžko, váček malá nádobka

Ovace

veřejně a nadšeně vyjádřená pocta

Extracelulární

mimobuněčný, nacházející se mimo buňku; e. tekutina - (tělesná)

Kolektivisace

přeměna soukromého hospodaření v kolektivní

Rokaj

v rokokové architektuře ornamentální motiv vycházející z tvaru mušle