Ad auditorem [ad audytórem]

Význam: k naslouchajícímu, k posluchači; populisticky, podbízivě, oportunně, bez ohledu na pravdu

Další cizí slova

Epileptik

nemocný epilepsií

Saprofág

živočich živící se odumřelou organickou hmotou

Adice

souhrn, součet, slučování

Old-fashioned [ouldfešnd]

staromódní, starodávný

Kybernetika

teorie informace, sdělování a řízení

Defekace

kálení, vyprazdňování střevního obsahu