Ad auditorem [ad audytórem]

Význam: k naslouchajícímu, k posluchači; populisticky, podbízivě, oportunně, bez ohledu na pravdu

Další cizí slova

Kompaktát

důležitý úkol; pověření

Sufražetka

bojovnice za práva žen; energická, bojovná žena

Teleran

navigační systém pro přistávání letadel za špatné viditelnosti

Musika

umělecký nebo vědní obor stojící pod ochranou múz; jeden z předmětů kvadrivia, teorie hudby

Highball [hajból]

míchaný nápoj ve vysoké sklenici s ledem a malým množstvím alkoholu

Pars

díl, část