Ad ignorantiem [ad ignoranciam]

Význam: k nevědomosti; využívající protivníkovu neznalost

Další cizí slova

Kuo-chue

čínská technika štětcové kresby tuší na hedvábí nebo na ručním papíru

Ketgat

vstřebatelný chirurgický šicí materiál zpodslizniční vrstvy ovčích nebo kozích střev

Gejzír

pramen vystřikující periodicky horkou vodu s vodní párou způsobený přetlakem par v dutinách pod zemským povrchem

Čakra

1. kruh, kolo, sluneční kotouč; symbol neúprosného běhu času; 2. staroindická metací zbraň

Cutisin [kutyzin]

střeva z hovězí štěpenkové klihovky

Pan-

předpona mající význam vše, veškerý, všechen