Ad rem

Význam: k věci

Další cizí slova

Lenticela

drobné okrouhlé až protáhlé bradavičky na povrchu větví a kmene, umožňující výměnu plynů mezi vnitřními pletivy

Oponent

kdo nesouhlasí; odborník posuzující vědeckou nebo odbornou práci

Bariéra

překážka, zábrana, hráz

Klast

úlomek, zrno

Poriomanie

chorobné nutkání k útěku, potulování

Elektret

dielektrikum udržující elektrickou polarizaci i po odstranění vnějšího elektrického pole; analogie permanentního magnetu