Ad usum [ad úzum]

Význam: pro potřebu někoho;něco záměrně upravené

Další cizí slova

Externí

vnější, zevní, působící zvenku

Aerodrom

letiště

Heterogamie

cizosprašnost

Rasance

důraznost, průraznost, prudkost

Superstar

prvořadá populární a slavná osobnost, superhvězda

Glórie

1. svatozář, gloriola; proslulost; 2. fotometeor, jeden i více barevných kruhů kolem stínu vrženého na vrstvu mlhy nebo oblaků