Adaptovatelný

Význam: upravitelný, přizpůsobitelný

Další cizí slova

Sféra

koule, kulová plocha; vrstva, oblast, okruh; prostředí, prostor

Antropoid

lidoop

Kýč

naoko líbivé, ale umělecky bezcenné dílo

Jódlování

zpěv s rychlým střídáním hlasových poloh a s přeskakováním prsního rejstříku do fazetu

Bukování

registrace, zaknihování, zaúčtování; rezervace, booking

Unikátní

jediný svého druhu, jedinečný, ojedinělý, vzácný