Afemie

Význam: neschopnost mluvit

Další cizí slova

Parabola

1. přirovnání, podobenství; 2. jedna z kuželoseček

Eliminace

vyloučení, vylučování, vyřazení, odstranění

Algospasmus

bolestivá křeč

Oblát

osoba, které je učiněna nabídka

Kvadruplegie

úplné ochrnutí všech čtyř končetin

Kombinatorika

obor zabývající se zejm. konečnými množinami a jejich strukturami