Afemie

Význam: neschopnost mluvit

Další cizí slova

Pech

smůla, neštěstí

Klasa

1. školní třída; 2. vynikající úrovně, skvělý, třída

Parafiskál

oblast státních příjmů, které neplynou do státního rozpočtu

Halogenový

související s halogenem

Termometrie

obor zabývající se zejm. měřením teploty a definováním teplotních stupnic

Yen [jen]

měnová jednotka Japonska