Addice

Význam: souhrn, součet, slučování

Další cizí slova

Toasting [toustyng]

1. opékání; 2. naživo přidávané rytmizované a rychlé verbální vsuvky používané zejm. diskžokeji

Hádždží

muslim,který vykonal pouť do Mekky

Koleoptóza

vyhřeznutí pochvy

Kenotat

symbolický hrob

Reverence

úcta, vážnost, důstojnost

Polynukleát

mnohojaderná buňka