Adekvátní

Význam: odpovídající, přiměřený

Další cizí slova

Nefoskop

oblakoměr, přístroj k určení směru a rychlosti tahu oblaků

Italianismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený

Peristylos

nádvoří se sloupovým ochozem

Apoštol

jeden z dvanácti učedníků Ježíše Nazaretského; šiřitel křesťanství; hlasatel nějakých idejí

Exministr

bývalý ministr

Parkán

prostor mezi dvěma hradbami; plot, ohrada