Adekvátní

Význam: odpovídající, přiměřený

Další cizí slova

Trematodóza

parazitární onemocnění způsobené motolicemi

Absolutno

co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní; bezpodmínečné,nekonečné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí

Tanin

organická sloučenina (ester odvozený od glukózy), obsažená např. v listech čaje, součást tříslovin

Špacírka

vycházková hůl

Stúpa

orientální stupňovitě se zužující věžovitá buddhistická chrámová stavba, dagoba, pagoda

Penetrace

pronikání, průnik