Adekvátní

Význam: odpovídající, přiměřený

Další cizí slova

Džezmen

džezový hráč, muzikant

Fekundace

oplodnění, oplození, otěhotnění

Farinóza

škrobová celulóza

Alhidáda

část měřického přístroje s odečítacím a zaměřovacím zařízením, otočná kolem svislé osy

Oscilovat

chvět se, kmitat, kolísat; ubírat se více směry

Fibróza

zmnožení, zhuštění vaziva ve tkáni