Adenitida

Význam: zánět žlázy

Další cizí slova

Regest

stručný popis obsahu písemnosti, výtah

Citera

deskový drnkací strunný hudební nástroj

Sensibilisace

zvýšení, rozšíření citlivosti

Castrismus [kastrizmus]

politický systém na Kubě za F. Castra

Thalamus

1. část mezimozku, podkorové centrum; 2. rozšířený stonek květenství, jehož květy jsou přisedlé, lůžko květenství

Investice

ekonomická aktivita spočívající v současném uložení finančních prostředků nebo koupi něčeho a očekávání budoucího zisku