Adherence

Význam: přilnavost, adherentnost

Další cizí slova

Objektivisace

snaha dokázat obecnou platnost, oprostit od osobních názorů, objektivace

Variabilita

proměnlivost, odchylnost od normálu nebo typu, variabilnost

Konvexní

vydutý, vypouklý, vypuklý, klenutý

Plezír

rozkoš, příjemný pocit, rozptýlení

Prostatik

muž trpící onemocněním (zbytněním) prostaty

Projekce

promítání, zobrazování; představování si budoucí situace