Adherence

Význam: přilnavost, adherentnost

Další cizí slova

Music box [mjúzik box]

automatická hudební skříň

Balancování

udržování rovnováhy, něčeho v rovnováze

Pachydermie

zbytnění a ztvrdnutí kůže

Evokovat

vyvolávat v mysli, vybavovat vzpomínky, představy

Agregát

spojení, propojení, seskupení (krystalů, strojů, ukazatelů)

Homokarpie

výskyt plodů stejného tvaru a velikosti na témže jedinci, stejnoplodost