Adhese

Význam: přilnavost, ulpívání látek na sobě

Další cizí slova

Teratogen

chemický nebo fyzikální faktor prostředí vyvolávající vznik vrozené vady

Vesměs

zpravidla, obvykle

Exhalace

1. vydechování, vypařování; 2. odpadní látky vypouštěné do okolního prostředí; 3. unikající sopečné a důlní plyny a páry, proces jejich unikání

Proteizmus

schopnost změn, tvárlivost, proměnlivost

Akuzativ

při skloňování čtvrtý pád

Kontura

obrys; nákres v hlavních liniích