Adjudikace

Význam: soudní přiřčení práva nebo nároku

Další cizí slova

Metopa

deska dórského vlysu, obvykle s reliéfní výzdobou

Generační

související s generací, vlastní určité generaci

Solárium

zařízení pro ozařování umělým horským sluncem

Closed-end fund [klousd end fand]

uzavřený investiční fond

Mikina

tričko s dlouhým rukávem, obv. sportovního rázu

Rock [rok]

od 50. let 20. století hudba se zdůrazněnou rytmickou složkou