Adjudikace

Význam: soudní přiřčení práva nebo nároku

Další cizí slova

Pele-mele [pel mel]

na přeskáčku, páté přes deváté; směsice

Osteogeneze

vznik a vývoj kostí

Valuta

1. hotovostní peníze (bankovky, mince) cizích států; 2. termín splatnosti

Realizovat

uskutečnit, uvést ve skutečnost; prodat, zpeněžit

Spirometrie

vyšetření funkčního stavu plic

Knock-down [nokdaun]

sražení soupeře k zemi v boxu