Adjudikace

Význam: soudní přiřčení práva nebo nároku

Další cizí slova

Preraffaelité

novoromantičtí angličtí malíři 14. století navazující na italskou renezanci

Paspule

lemovka, začišťovací stužka

Stasi [štázi]

tajná bezpečnost v NDR

Slovenizmus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze slovenštiny nebo podle slovenštiny v něm vytvořený

Recidiva

zpětnost, opakování, návrat

Reflexivní

1. založený na reflexi; liter. obsahující úvahové prvky; jaz. zvratný; 2. založený na reflexu; bezděčný, mimovolný