Adjustace

Význam: vybavení vším potřebným,připravení k činnosti

Další cizí slova

Sufosa

mechanický odnos jemnějšího materiálu z hornin, zemin nebo půdy podzemní vodou

NNP

Net National Product, čistý národní produkt

Nativní

přírodní

Konsekuce

účinek; souslednost, posloupnost, nepřetržitost

Facies

1. obličej, tvář, plocha; 2. odlišný soubor znaků horniny; odlišná horninová jednotka

Ajznboňák

železničář