Admonice

Význam: pokárání, výtka, důtka

Další cizí slova

President

individuální volená hlava republiky; představený některých úřadů, orgánů a organizací

Dehydratace

vysychání, odvodnění; ztráta kapalin z orgánů; odstranění vody z látky např. zahřátím, vymrazením, odštěpením molekuly vody ze sloučeniny

Yperit

hořčičný plyn, bojová chemická látka

Suplika

petice, žádost, prosba

Tapír

tropický savec s horním pyskem protaženým v krátký chobot

Sekundogenitura

druhorozenectví