Admonice

Význam: pokárání, výtka, důtka

Další cizí slova

Crash [kreš]

1. druh lněné tkaniny; 2. autonehoda, zejm. při automobilových závodech

Zoonóza

nemoc zvířat přenosná přirozenou cestou na člověka

Mitochondrie

drobné tělísko v buněčné cytoplazmě

Danajský dar

zrádný, zhoubný, nevýhodný, zkázonosný dar

Padok

prostor, kde se závodní koně shromažďují před dostihem

Fonetický

zvukový, výslovnostní