Adjutant

Význam: pobočník

Další cizí slova

Imunoglobulin

protein s protilátkovou aktivitou

Ventil

1. uzavírací nebo regulační zařízení, armatura potrubí; záklopka; 2. náhlé uvolnění psychického napětí, stresu, zlosti

Ekry

mající barvu surového hedvábí

Solar

pleteň autonomních nervů před horní částí břišní aorty. solar plexus

Feminismus

1. hnutí za rovnoprávnost a zvýšení vlivu žen; 2. chování a projevy charakteristické pro ženské pohlaví; 3. projev pohlavního zvratu u samců v typ samičí

Bivalentní

dvojmocný; dvojitý, podvojný