Adjuvancia

Význam: součásti léků zesilující účin vlastního léčiva

Další cizí slova

Regresní

související s regresí

Kyanotypie

způsob fotochemického rozmnožování

Velter

hmotnostní kategorie např. v boxu, vzpírání, zápasu

Money [many]

peníze

Chianti [kjanty]

lehké červené italské víno

Pesticid

chemický prostředek v zemědělství proti biologickým škůdcům, škodlivým organizmům