Adjuvancia

Význam: součásti léků zesilující účin vlastního léčiva

Další cizí slova

Sanktus

1. zpěv při katolické mši; 2. denaturovaný líh

Ragie

druhá část složených slov mající význam výron, vytékání, krvácení

Infra-

první část složených slov mající význam nízko, dole, pod

Posesor

držitel

Subsonický

podzvukový

Eukalypt

blahovičník