Adjuvatika

Význam: nauka o kompenzačních, doplňujících pomůckách; výsledky činnosti v adjuvatice, např. berle, chodítka,vozíky

Další cizí slova

Plebiscit

lidové hlasování, referendum

Elektrokardiografie

lékařská vyšetřovací metoda zachycující a zaznamenávající akční elektrické srdeční potenciály z různých míst povrchu těla, zkratka EKG

Kolenchym

rostlinné zpevňovací pletivo

Mixed-pickles [mixd piklz]

zeleninová směs v nálevu

Sanskrt

staroindický spisovný jazyk

Glykemie

hladina cukru v krvi