Adjuvatika

Význam: nauka o kompenzačních, doplňujících pomůckách; výsledky činnosti v adjuvatice, např. berle, chodítka,vozíky

Další cizí slova

Disonance

nesoulad, neshoda; nesouzvuk, nelibozvučné znění

Salmonelosa

akutní horečnatá střevní nákaza způsobená salmonelami

Multivitamin

přípravek obsahující směs vitaminů a stopových prvků

Expedient

pracovník vypravující zásilky

Asyndeton

spojení větných členů nebo vět bez spojovacího výrazu

Hyperinflace

rychlá inflace