Sylfida

Význam: éterické ženské stvoření; půvabná dívka

Další cizí slova

Nip

drobný umělecký předmět

Griláž

cukrovinka z páleného cukru s ořechy nebo mandlemi

Klausura

uzavření, odloučení; 1. místo volné nepřístupné (např. v klášteře); odloučení od světa, obv. povinné uzavření v klášteře; 2. vodní nádrž na splavování dřeva, klauza

Cash flow

příliv peněz, tok peněz

Indigo

tmavomodré barvivo z kořenů tropického keře indigovníku,vyráběné i synteticky

Imortalita

nesmrtelnost