Admirál

Význam: velitel loďstva

Další cizí slova

Spazmo-

první část složených slov mající význam křeč, křečový

Atypický

mimořádný, neobvyklý

Extravertní

živě reagující, přístupný podnětům, komunikativní, snadno navazující kontakt

Baisse [bés]

klesající tendence; pokles cen zboží nebo kurzů cenných papírů v burzovním obchodě

Hypnosie

spavá nemoc, chorobná ospalost

Imitance

společný název pro impedanci a admitanci