Adoptát

Význam: osvojenec

Další cizí slova

Avigace

využití některých metod praktické astronomie k určení polohy letadla

Rusifikace

porušťování

Bel ami

miláček žen

Stereotypní

pravidelně se opakující, neměnný, obvyklý

Off-shoring

přesun sídel podniků do daňových rájů a výroben do zemí s nízkými náklady práce

Osmóza

prolínání, difúze molekul rozpouštědla ze zředěnějšího roztoku nebo čistého rozpouštědla do roztoku koncentrovanějšího přes polopropustnou membránu