Adoptát

Význam: osvojenec

Další cizí slova

Komunální

patřící do pravomoci měst a obcí

Cystin

složka bílkovin

En masse [án mas]

vcelku, dohromady

Krčma

hospoda

Anafylaxe

druh alergie, přecitlivělosti na cizorodou bílkovinu

Kardiak

člověk trpící chronickou srdeční chorobou