Adoptovat

Význam: osvojit

Další cizí slova

Termojaderný

související se slučovací jadernou reakcí, termonukleární

Seladon

1. člověk přehnaně uhlazeného chování i zevnějšku; 2. nápadník, milovník; 3. orientální kamenina nebo porcelán s živcovou nazelenalou polevou

Sekularismus

úsilí, snahy o sekularizaci, o zesvětštění

Privatizace

deetatizace, odstátnění, převedení majetku z vlastnictví státu do vlastnictví jiných, nestátních subjektů

Nielo

technika zdobení kovových, zejm. stříbrných, předmětů ve šperkařství a zbrojířství

Kalkulosa

tvorba kamenů v těle