Adstringentní

Význam: stahující, svírací

Další cizí slova

Orbis pictus [orbis piktus]

svět v obrazech

Shot

šot

Proto-

první část složených slov mající význam první, prvotní, původní

Valence

hodnota, platnost, významnost; schopnost vázat se s prvky, jednotkami, slovy

Bindi

tečka namalovaná na čele ženy v severní Indii

Kumulovat

hromadit, narůstat