Advekce

Význam: přenos, přemístění dané veličiny prouděním v atmosféře

Další cizí slova

Klamr

skoba

Rauš

opojení, špička

Senior

starší ze dvou lidí stejného jména; příslušník starší věkové kategorie; člen sboru požívající zvláštní úcty

Stupidní

hloupý, neinteligentní

Ant-

první část složených slov mající význam proti-, vyjadřující opak, protiklad

Viola

1. smyčcový strunný hudební nástroj; 2. violka, fialka