Adventivní

Význam: zanesený odjinud, vyskytující se na neobvyklém místě; náhodný, přídavný,náhradní

Další cizí slova

Kalendář

soupis dní a měsíců v časovém postupu

Reaktance

imaginární složka impedance v elektrickém obvodu, kde odpor, indukčnost a kapacita jsou zapojeny v sérii, převrácená hodnota susceptance

Grotesk

latinkové písmo bez patek a stínování

Fysioterapie

léčení nemocí fyzikálními metodami (teplo, masáž, voda, vzduch)

Emotivita

citovost, emocionalita

Dulbox [dalbox]

svršková hovězí nebo vepřová useň s vytlačenou lícovou kresbou