Adventivní

Význam: zanesený odjinud, vyskytující se na neobvyklém místě; náhodný, přídavný,náhradní

Další cizí slova

Comme il faut [komilfó]

jak se sluší, jak se patří, vzorně, patřičně

Ferrit

1. tuhý roztok malého množství uhlíku v železe alfa; 2. oxidový feromagnetický materiál

Marginálie

poznámka na okraji listu nebo na vnějším okraji stránky

Per partes

po částech

Dianetika

americká metoda zvyšování duševního potenciálu

Epištola

apoštolský list věřícím; list charakteru poselství určený veřejnosti