Ex nunc

Význam: okamžitá účinnost

Další cizí slova

Diakritika

užívání diakritických znamének (např. tečka, čárka, otazník)

Korsak

středoasijská psovitá šelma

Atemporální

bez časové dimenze, gnómický

Deklamace

přednes, recitace

Súfismus

směr islámské mystiky ovlivněný buddhizmem a křesťanstvím

Reotaxe

pohybová reakce organizmů ve vodním proudu