Aerodrom

Význam: letiště

Další cizí slova

Substituent

prvek nahrazující původní prvek při substituci

Improvisace

tvůrčí projev nebo výtvor bez předchozí přípravy

Explozivní

výbušný,třaskavý

Vakuování

vyčerpávání plynu z uzavřeného prostoru

Nomogeneze

evoluční teorie považující vývoj za řízený předurčenými přírodními jevy, neovlivňovaný prostředím

Jawa

Motocykl Československé výroby.