Aerologie

Význam: nauka o fyzikálních dějích probíhajících ve vyšších vrstvách atmosféry, hlavně v troposféře

Další cizí slova

Odonto-

první část složených slov mající význam zuby, zubní

Gradualizmus

názor o vhodnosti postupné reformy

Suprematismus

ve výtvarném umění směr geometrické abstrakce počátku 20. století

Geofág

živočich požírající půdu a trávící v trávicím ústrojí organické částice v ní obsažené

Ex tempore

v čase potřeby, příležitostně

Divise

1. taktický svazek ozbrojených sil; 2. mistrovská soutěž v kolektivních sportech; 3. pracovní úsek, oddělení., skupina