Aerologie

Význam: nauka o fyzikálních dějích probíhajících ve vyšších vrstvách atmosféry, hlavně v troposféře

Další cizí slova

Pantograf

1. sběrač proudu z vrchního trolejového vedení; 2. pomůcka k zvětšování (zmenšování) obrazců

Pot pourri [potpuri]

směs, všehochuť; vonné bylinné směsi

Harmonogram

diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností

Cross country

přespolní běh

Invence

vtipný nápad, důvtip, vynalézavost, zejm. v umělecké tvorbě

Speleologie

jeskyňářství, výzkum jeskyň