Afagie

Význam: neschopnost polykat

Další cizí slova

Supersymetrie

teorie kvantové fyziky

Descendence

zpětná, sestupná posloupnost, vývojová linie

Paperback [pejprbek]

kniha, obv. menšího formátu, v měkké vazbě

Aktivita

1. činnost, činorodost; 2. schopnost reagovat na vnější podněty; 3. počet radioaktivních přeměn za jednotku času

Kardinální

hlavní, podstatný, rozhodující

Demarkace

vytyčení hranic, rozhraničení