Afakie

Význam: chybění čočky v oku

Další cizí slova

Spastický

křečový, křečovitý, v křeči

Surrealismus [sirealizmus]

avantgardní umělecký směr 20. a 30. let 20. století, nadrealizmus

Centim [santym]

drobná mince franku, pesety a jiných měnových jednotek

Ezoterický

vnitřní, tajný přístupný pouze zasvěcencům

Couvert [kuvér]

1. poplatek za stolování zahrnutý do ceny jídla; 2. menu sestavené předem a za pevnou cenu

Germanisace

poněmčování, poněmčení