Afakie

Význam: chybění čočky v oku

Další cizí slova

Tomie

druhá část složených slov mající význam řezání, chirurgický zákrok

Doktorand

kandidát doktorské hodnosti

Difoltní

z angličtiny default [difo:lt] - výchozí, předem nastavená hodnota

Gejzír

pramen vystřikující periodicky horkou vodu s vodní párou způsobený přetlakem par v dutinách pod zemským povrchem

Hauzírovat

provozovat podomní obchod; stále s něčím obcházet

Falzifikát

falsifikát padělek, falzum