Afázie

Význam: ztráta schopnosti řeči,porucha řeči způsobená narušením řečových center v mozku

Další cizí slova

Funkart [fank árt]

výtvarný směr používající bizarní předměty

Simering

těsnicí kroužek hřídele

Trilobit

vymřelý prvohorní mořský členovec s krunýřem rozděleným na tři části

Pragocentrizmus

zdůrazňování významu a prosazování role Prahy jako politického a organizačního ústředí

Rhythm and blues [rizm end blúz]

zlidovělý typ černošské hudby vycházející z blues

Apatičnost

apatie