Aferentace

Význam: přenos informací z periferie do centra

Další cizí slova

Supraporta

zdobená výplň nade dveřmi

Kalorimetr

tepelně izolovaná nádoba k měření tepla

Kolekce

sbírka, soubor, souprava

Regrese

útlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj; jedna ze statistických metod ekonomie

Ekliptika

dráha zdánlivého pohybu Slunce během roku