Aferentace

Význam: přenos informací z periferie do centra

Další cizí slova

RNDr.

rerum naturalium doctor, doktor přírodních věd

Kauzalita

příčinnost, příčinná souvislost, podmíněnost

Sideróza

nemoc vznikající impregnací tkání (oka, plic) železem

Elize elise

jaz. vypouštění hlásky

Kolokasie

tropická bylina pěstovaná pro jedlé hlízy s velkým obsahem škrobu

Antropofilní-

provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), hemerofilní