Afesie

Význam: ztráta schopnosti řeči,porucha řeči způsobená narušením řečových center v mozku

Další cizí slova

Monofobie

chorobný strach z osamělosti

Change [čejndž i šánž]

změna, směna, výměna; ch. office směnárna

Gastroenterologie

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob trávicího ústrojí

Peage [peáž]

využívání dopravních cest při přejezdu přes cizí státní území na základě dohodnutých podmínek; mýtné, poplatek

Vaskulózní

cévnatý

Music [mjúzik]

hudba, muzika