Affebile [afábile]

Význam: přívětivé, mile, vlídně

Další cizí slova

Džigitovka

akrobatické cviky prováděné na cválajícím koni

Abrahámoviny

padesáté narozeniny

Nazalizace

změna ústní hlásky v nosovou; zapojení nosní dutiny při výslovnosti

Ektotermie

schopnost studenokrevných živočichů získávat teplo z prostředí změnou svého chování, např. vyhledáváním teplejší lokality

Reprezentativní

důležitý, důstojný, vhodný k reprezentaci

Grenadin

lehká vzdušná tkanina