Afix

Význam: gramatický morfém připojující se ke kořeni slova, např. předpona, přípona

Další cizí slova

Diální

probíhající celých 24 hodin

Alogismus

nelogický soud, výrok odporující logice

Genre

žánr

Cockpit [kokpit]

pilotní kabina; místo pro posádku v zadní části člunu

Telekineze

ovlivňování pohybu neživých předmětů silou vůle, psychokineze

Symptomatický

příznačný; zaměřený na příznaky, nikoli na příčiny