Afix

Význam: gramatický morfém připojující se ke kořeni slova, např. předpona, přípona

Další cizí slova

Špachtle

sochařské, malířské, zednické nářadí; stírka

Interglaciál

období mezi dvěma chladnými obdobími (glaciály) v pleistocénu

Incidentní

incidenční

Draperie

1. těžká neprůhledná záclona, dekorativní závěs; 2. zřasení roucha na sochách a obrazech;3.tvar polární záře

Expropriace

vyvlastnění, vyjmutí ze soukromého vlastnictví

Epizootie

hromadná nákaza zvířat na velkých územích v určitých ročních obdobích