Afrasie

Význam: neschopnost přirozeného mluvního projevu

Další cizí slova

Rabulistika

překrucování pravdy, mnohomluvnost

Priorita

prvenství, prvotnost; časová předchůdnost, přednostní nárok, věc mající přednost

Quattrocento [kvatrnčento]

období italské renezance v letech 1400 1500

Aerace

větrání, provzdušňování

Autogyro

rotorové letadlo s motorem a vrtulí; vírník

Religioso [relidžózo]

hud. zbožně, posvátně, nábožně