Afrasie

Význam: neschopnost přirozeného mluvního projevu

Další cizí slova

Trachea

rostlinná céva; průdušnice, vzdušnice

Protozoologie

nauka o prvocích

Keratitida

zánět oční rohovky

Martyrion

hrob mučedníka s oltářem, svatyně zbudovaná na památném místě

Džezgymnastika

cvičení při hudbě

Plumeau [plymó]

přikrývka na dětský kočárek