Akcidentální

Význam: náhodný, vedlejší, nepodstatný

Další cizí slova

Oktavon

míšenec černého a bílého plemene s podílem 1/8 negroidní krve

Polygrafie

1. výrobní obor zahrnující všechny druhy tiskařských technik; 2. soubor grafických vyšetřovacích metod užívaných hlavně v kardiologii

Diverzifikace

rozlišování, rozčlenění, rozrůzňování; rozšíření počtu, členění

Grosch [groš]

drobná mince rakouského šilinku

Reglement

zvláštní předpis

Decisní

rozhodující