Afrikanizace

Význam: šíření africké kultury; opětné nabytí africké specifičnosti

Další cizí slova

Parlamentarismus-

metoda státní moci, kdy parlament (moc zákonodárná) má dominantní postavení ve vztahu k moci výkonné; parlamentní demokracie

Nausea

pocit nevolnosti, nutkání ke zvracení

Hydrometrický

vodoměrný

Orant

postava s rukama zdviženýma v modlitebním prosebném gestu, symbol zbožnosti, duše nebo zobrazení zemřelého

Agrese

napadení, ozbrojený vpád

Špacír

procházka