Aftongie

Význam: porucha řeči nervového původu, která se projevuje křečemi jazykového svalstva

Další cizí slova

Klausura

uzavření, odloučení; 1. místo volné nepřístupné (např. v klášteře); odloučení od světa, obv. povinné uzavření v klášteře; 2. vodní nádrž na splavování dřeva, klauza

Japonerie

výtvarné dílo japonského původu; exotická móda napodobení japonských motivů a uměleckých podnětů

Miniaturní

velmi malý, drobný

Helénistický

vztahující se k helénizmu

Burlak

tahač lodí proti proudu v carském Rusku; tahoun, dříč

Interakce

vzájemné působení dvou nebo více činitelů